Δυνατότητες

Online έκδοση όλων των παραστατικών


Δημιούργησε online όλα τα παραστατικά σου εύκολα και γρήγορα. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

icon

Αποστολή παραστατικών στο myDATA

Δημιουργήστε το παραστατικό σας, ελέγξετε απο το προσχέδιο που σας παρέχουμε αν είναι σωστό και με το πάτημα ενός κουμπιού στείλτε το στο mydata.

icon

Αποστολή παραστατικών μέσω email

Μπορείτε να αποστείλετε μέσω email τα παραστατικά στον πελάτη σας ή και στον λογιστή σας με ένα κλικ.

icon

Καταχώρηση πληρωμών

Καταχωρήστε τις πληρωμές σας από τους πελάτες σας και θα έχετε πλήρη εικόνα για τα εξοφλημένα τιμολόγια και τα υπόλοιπα σας.

therightcrm
time-therightcrm

Καταγραφή του χρόνου σας


Θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πόσο και για ποιους πελάτες ξοδεύετε το χρόνο εργασίας σας.

Παρακολουθήστε πόσο χρόνο σπαταλάτε εσείς και η ομάδα σας καθημερινά και για ποια έργα. Έτσι θα ελέγχετε την απόδοση σας αλλά και το κόστος του κάθε έργου.

Όταν χρειαστεί να τιμολογήσετε τον πελάτη σας, επιλέγετε την χρονική περίοδο που θέλετε και σας φορτώνει στο τιμολόγιο όλες τις ώρες που έχετε ξοδέψει.

Διαχείριση εξόδων


Καταχωρήστε τα έξοδα της επιχείρησης σας και τις αγορές σας.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τις δαπάνες, τις αγορές σας, τις πληρωμές λογαριασμών και να παρακολούθησετε τα έξοδα της εταιρείας σας με ευκολία.

Επίσης επιλέγετε ποια έξοδα έγιναν προς την λειτουργία της επιχείρησης σας και ποια προς τους πελάτες σας ώστε να μπορείτε να τα τιμολογήσετε και να έχετε τον πλήρη έλεγχο.

Τέλος μπορείτε όποτε θέλετε να τα επιλέγετε και με ένα κλικ να τα στέλνετε στον λογιστή σας.

therightcrm-expenses
therightcrm

Οργάνωση των πελατών/επαφών σας


Μπορείτε να καταχωρήσετε τους πελάτες σας, ιδιώτες ακομή και τις απλές επαφές σας.

Σε κάθε πελάτη πρέπει να καταχωρήσετε τα βασικά του στοιχεία ώστε να μπορείτε να εκδώσετε ένα παραστατικό. Έπίσης μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες όπως επαφές, έργα, πολλαπλές διευθύνσεις και πολλά άλλα.

Στην καρτέλα του πελάτη μπορείτε να δείτε τα παραστατικά που έχετε εκδώσει για αυτόν και τις εισπράξεις που έχετε λάβει. Βλέπετε αναλυτικά τις κινήσεις, τα οφειλόμενα ποσά και τα συνολικά ποσά που έχετε τιμολογήσει για τον κάθε πελάτη.

Υπηρεσίες - Προϊόντα


Δημιουργήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε ώστε να μπορείτε να εκδίδετε εύκολα και γρήγορα τα παραστατικά σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας χωρίς κανένα περιορισμό. Ορίστε την ενδεικτική τιμή πώλησης, κωδικό προϊόντος, όνομα και περιγραφή.

Όλα τα είδη της επιχείρησης σας, αν τα έχετε σε excel μπορείτε να μας τα στείλετε και να τα εισάγουμε στο λογαριασμό σας εντελώς δωρεάν.

therightcrm-services