Η Ιταλία εφαρμόζει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B

Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/593 του Συμβουλίου (2), επιτράπηκε στην Ιταλία να θεσπίσει μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ («ειδικό μέτρο») με σκοπό την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλους τους υποκειμένους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Ιταλίας, εκτός από τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της εν λόγω οδηγίας.

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 31 Μαρτίου 2021, η Ιταλία ζήτησε την άδεια να συνεχίσει να παρεκκλίνει από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επιπλέον, η Ιταλία ζήτησε άδεια επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του ειδικού μέτρου, ώστε να καλύπτει επίσης τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της εν λόγω οδηγίας.

Η Ιταλία στην αίτησή της υποστηρίζει ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το οποίο διοχετεύει όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια μέσω του συστήματος «Sistema di Interscambio» το οποίο διαχειρίζεται η Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων, έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους του, δηλαδή την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, την απλούστευση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αποδοτικότερη είσπραξη των φόρων, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διοικητικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις.

Η Ιταλία θεωρεί ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού μέτρου ώστε να καλύπτει και τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ιταλικής Υπηρεσίας Εσόδων για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), παρέχοντας πλήρη εικόνα των τιμολογίων που εκδίδονται από όλους τους υποκειμένους στον φόρο. Επιπλέον, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εν λόγω υποκειμένων στον φόρο με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής.

Η Ιταλία υποστηρίζει ότι η ζητούμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού μέτρου δεν συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τους υποκειμένους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
Προκειμένου να μετριάσει το εν λόγω κόστος, η Ιταλία έχει διαθέσει, δωρεάν, διάφορες λύσεις για την προετοιμασία και τη μεταφορά ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση σε υπολογιστές και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Επιπλέον, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συνοδεύεται από την κατάργηση άλλων απαιτήσεων, όπως είναι η αναφορά στοιχείων τιμολογίων για τις εγχώριες συναλλαγές, η υποβολή της στατιστικής δήλωσης για αγορές εντός της ΕΕ και η παροχή λεπτομερών στοιχείων για τις συμβάσεις που συνάπτονται από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, απλής μίσθωσης και ενοικίασης-μίσθωσης. Επίσης, έχει δώσει τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών στους υποκειμένους στον φόρο, όπως είναι οι προσυμπληρωμένες καταστάσεις αγορών και πωλήσεων, ο προγραμματισμός των περιοδικών διακανονισμών του ΦΠΑ, οι προσυμπληρωμένες ετήσιες δηλώσεις ΦΠΑ και τα προσυμπληρωμένα έντυπα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων προς καταβολή, συμψηφισμό ή διεκδικούμενη επιστροφή, με προτεραιότητα σε όσους υποκειμένους στον φόρο χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν την αναλογικότητα του ειδικού μέτρου.

Το ειδικό μέτρο θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένο, ώστε να παρακολουθείται ο αντίκτυπός του στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στους υποκειμένους στον φόρο, ιδίως σε εκείνους που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/57434/h-apofash-poy-epitrepei-sthn-italia-na-efarmozei-ypoxrewtikh-hlektronikh-timologhsh-b2b-ews-ton-dekembrio-toy-2024